Tilausehdot

Turun Sanomilla tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä peruslehteä, kaikkia sen liitteitä ja digitaalista sisältöä mukaan lukien uutiskirjeet. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin TS-tilauksiin.

Turun Sanomat Oy:n kustantama Turun Sanomat -sanomalehti (jäljempänä TS tai lehti) koostuu Turun Sanomien painetusta lehdestä, vaihtelevista toimituksellista sisältöä sisältävistä liitteistä sekä digitaalisesta sisällöstä (so. näköislehdestä, sovelluksista ja verkon TS+ sisällöstä; jäljempänä digitaalinen sisältö). Lisäksi TS voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Turun Sanomia ei voi tilata ilman liitteitä eikä liitteitä voi tilata erikseen. Turun Sanomat ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta.

1. Tilausmuodot

<

Jatkuva tilaus (ent. kestotilaus) on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus laskutetaan asiakkaan kanssa sovituin maksuvälein. Uuden tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. Uusi tilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa laskutusjaksoa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa tai erissä, jos niin on sovittu. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta erikseen sovittavalla hinnalla tai muuttaa tilauksensa jatkuvaksi ottamalla yhteyttä Turun Sanomien asiakaspalveluun

Opiskelijatilaus Opiskelijalla on oikeus saada kulloinkin voimassa oleva etuhintainen tilaus seuraavista tuotteista: Turun Sanomat (painettu lehti ja digitaalinen) ja TS Digi (vain digitaalinen sisältö). Opiskelijatilaus on aina jatkuva tilaus. Opiskelijatilaus koskee henkilöä, joka on päätoiminen opiskelija ja asuu omassa taloudessa eikä samassa taloudessa asu päätoimisesti ansiotyössä olevia. Painetun lehden opiskelijatilauksen voi tehdä vain Varsinais-Suomeen (pl. Pyhäranta). Tilausta tehdessä on kerrottava oppilaitos ja opiskelijakortin numero. Opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijahintaisen tilauksen voi tehdä enintään 6 vuodeksi. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan jatkuvan tilauksen ehtoja.

Rinnakkaistilauson määräaikainen etuhintainen paperilehden lisätilaus kotimaan lomaosoitteeseen, kun tilaajalla on voimassa ja jakelussa oleva Turun Sanomien jatkuva tilaus lukuun ottamatta keskeytystä, joka hyvitetään tilausajassa. Rinnakkaistilaus laskutetaan tilausjakson alussa. 

Turun Sanomat sisältää painetun lehden ja digitaalisen sisällön. Tilauksessa noudatetaan painetun lehden tilausehtoja. 

TS Digi sisältää Turun Sanomien painetun lehden digitaalisen version (ns. näköislehden), sovellukset ja verkon TS+ sisällön. Digitilaukseen sovelletaan ts.fi-verkkopalvelun käyttöehtoja ja soveltuvin osin TS:n tilausehtoja. TS Digi on aina jokapäiväinen tilaus.

Turun Sanomat ja TS Digi -tilaus antavat tilaajalle oikeuden jakaa digilukuoikeuden kolmelle muulle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Digilukuoikeuden jakaminen on mahdollista vain henkilöasiakkaille. Digilukuoikeuden ajantasaiset tiedot löydät täältä.

TS paperi sisältää painetun lehden, joka voidaan tilata jokapäiväisenä tilauksena, arkitilauksena (ma-pe) tai viikonlopputilauksena (la-su). 

2. Tilauksen alkamisaika

<

TS-tilaus voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 16 tehty painetun lehden tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina.

3. Tilauksen jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

<

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen toimitus- tai laskutusosoitetta ilmoittamalla asiasta Turun Sanomien asiakaspalveluun tai tekemällä muutokset verkossa Oma TS -palvelussa. Arkena ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan yleensä huomioida seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina. 

Mikäli osoitteenmuutos tehdään Varsinais-Suomen ulkopuolelle tai Pyhärantaan, laskutetaan ulkoalueelta kulloinkin voimassa oleva etäjakelulisä. Mikäli asiakas keskeyttää osoitteenmuutoksen muualle Suomeen ja etäjakelulisä on jo ehditty laskuttaa, ei alle 3,50 euron etäjakelulisää erikseen hyvitetä.

Lyhimmillään tilapäinen jakelunkeskeytys ja osoitteenmuutos voi kestää kolme (3) päivää.

Painetun lehden jatkuvissa tilauksissa vähintään kolmen (3) päivän pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavaa laskutusjaksoa eteenpäin keskeytysajalla. Tilauksissa, joissa sekä painettu lehti että digisisältö keskeytetään, keskeytysaika hyvitetään. Mikäli digisisältö jatkuu normaalisti, ei painetun lehden keskeytystä hyvitetä. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä lukuun ottamatta rinnakkaislehden tilausta. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on 6 kuukautta, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun. 

TS Digi -tilausta ei voi keskeyttää. 

4. Tilauksen maksaminen

<

Turun Sanomien tilauslaskun voi vastaanottaa laskutusosoitteeseen lähetettävänä paperisena laskuna, sähköpostilaskuna tai verkkopankkiin tulevana e-laskuna. Lisäksi verkon kautta tehtyjen tilausten ensimmäisen erän voi maksaa maksukortilla tai verkkopankissa. Verkon kautta tilattaessa TS Paperin ja TS Digin voi maksaa myös toistuvana korttiveloituksena. 

Laskutusosoitteeseen lähetettävästä paperisesta tilauslaskusta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen veloitus.   

Toistuvat korttiveloitukset 

Toistuvan korttiveloituksen voi valita maksutavaksi vain kerran kuussa maksettavaan TS Paperin ja TS Digin jatkuvaan tilaukseen, joka uusiutuu automaattisesti. Tilaus tulee tehdä Turun Sanomien verkkopalvelussa. Tilaus veloitetaan maksukortilta kuukausittain automaattisesti viikko ennen tilauksen uusiutumista. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että kortilla on katetta. Mikäli luottokorttia ei voida veloittaa, katkeaa tilaus automaattisesti maksetun kauden loppuun. Kortin vanhentuessa tai vaihtuessa tulee tilaajan uusia korttitiedot Oma TS –verkkopalvelussa tai tehdä uusi tilaus. 

Turun Sanomilla on oikeus korottaa toistuvassa korttiveloituksessa olevan tilauksen tilaushintaa kohtuulliseksi katsomallaan summalla ilman erillistä ilmoitusta. Tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus normaaleja peruutusehtoja noudattaen (ks. kohta 6. Tilauksen irtisanominen) ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. 

5. Tilauksen laskutuskauden muuttaminen

<

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Turun Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Laskutuskautta ei voi muuttaa toistuvassa korttimaksussa, joka veloitetaan kuukausittain. 

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa jatkuvan tilauksensa laskutusjaksoa edellä mainittua myöhemmin, so. kun uuden laskutusjakson alkuun on vähemmän kuin yksi viikko, veloitetaan laskutusjakson muutoksesta kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta ilmenevä käsittelymaksu. 

6. Tilauksen irtisanominen

<

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä 30 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Laskun saatuaan tilaajalla on kuitenkin mahdollisuus irtisanoa jatkuva tilaus viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen uuden tilausjakson alkamista. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Turun Sanomat Oy palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen. Alle 5 euron palautuksia ei kuitenkaan makseta.

Maksukortilta veloitettavat jatkuvat tilaukset päätetään lähtökohtaisesti maksetun jakson loppuun. Muussa tapauksessa tulee hänen olla yhteydessä suoraan TS:n asiakaspalveluun. Tällöin maksu palautetaan maksukortille.

Mahdolliset jatkuvan tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson tai jos edellisen jatkuvan tilauksen päättymisestä on kulunut alle kolme (3) kuukautta.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

7. Turun Sanomat Oy:n oikeus päättää tai kieltäytyä tilauksesta

<

Turun Sanomat Oy:llä on oikeus keskeyttää lehden jakelu ja tarvittaessa purkaa tilaus, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Turun Sanomat Oy:n toimesta maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta ilmenevän käsittelymaksun lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, Turun Sanomat Oy varaa oikeuden siirtää lasku perintätoimiston perittäväksi. Mahdollisen maksumuistutuslaskun lähettämisestä veloitetaan hinnaston mukainen maksu. 

Samoin Turun Sanomat Oy:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi. Mikäli tilauksella on eri maksaja tai lahjoittaja, ehtoja sovelletaan myös tilauksen saajaan.  

Turun Sanomien kampanjahintaiset tai maksuttomat tarjoukset on tarkoitettu tarjouksissa erikseen määritellylle kohderyhmälle ja ne ovat hyödynnettävissä kertaalleen kampanja-aikana.

8. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

<

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon tai kampanjaan. Hinnaston mukaiset tilaushinnat ja muut, esimerkiksi jakeluun liittyvät, veloitukset ovat nähtävissä Turun Sanomien asiakaspalvelussa ja verkkosivuilla. Kampanjakohtaisesti tilauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tilauksen alkaessa. Kampanjahintaisiin tilauksiin ei voi yhdistää useampia tarjouksia. Kampanjahintaisten tilausten ehtoja sovelletaan tilaajatalouteen.

Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan painetussa lehdessä, Turun Sanomien asiakaspalvelusivustolla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti (so. laskun yhteydessä) ennen seuraavan laskutusjakson alkamista poikkeuksena kuitenkin toistuvassa korttiveloituksessa olevat tilaukset. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa irtisanomisehtoja noudattaen. 

Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

9. Etämyynti

<

Kuluttajasuojalain mukaan tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilauksen seuraavasti:

Turun Sanomien painetun lehden tilauksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä Turun Sanomien asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Peruutus on tehtävä 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Turun Sanomien digitaalista tilausta ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun lukuoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Kun Turun Sanomat tarjoaa TS-tilausta puhelimitse ja asiakas ilmaisee halunsa tilata tuote, lähetetään tarjouksen sisällöstä tilaajalle vielä erikseen viesti joko tekstiviestitse tai muulla kirjallisella tavalla. Asiakkaan tulee erikseen vahvistaa tilaus vastaamalla saamaansa viestiin. Mikäli viestiin ei vastata, ei tilaus astu voimaan eikä näin ollen sido asiakasta.

Jos asiakas on omasta aloitteestaan ottanut puhelimitse yhteyttä Turun Sanomiin tai sen edustajiin, kuten asiamiehiin, ei jälkivahvistusta vaadita.

10. Vastuu Turun Sanomien toimittamisesta ja painojäljestä

<

TS pyritään päälevikkialueellaan jakamaan ilmestymispäivinä pääsääntöisesti klo 6.00 mennessä. TS ei ilmesty kaikkina päivinä (ks. tarkemmat ilmestymispäivät). Jakelun palvelutasossa voi olla paikallisia eroja. Erot voivat liittyä muun muassa siihen, mihin lehti jaetaan (kuten ovelle, laatikkoryhmään tai heittolaatikkoon), sekä siihen, milloin (kuten kellonaika ja päivä) paikallinen jakeluoperaattori lehdet jakaa. Jakelussa olevia paikallisia sekä muun muassa säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia ei erikseen korvata. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle, ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli TS jää kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä ilmoittaa toimittamatta jääneestä lehdestä Turun Sanomien jakelupäivystykseen tai jakeluoperaattorille. Turun Sanomat Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden korvaamiseen: Turun Sanomat Oy pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Toissijaisesti puuttuvaksi ilmoitettu TS toimitetaan mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Turun Sanomat Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Turun Sanomat Oy edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

TS toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Turun Sanomat Oy ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

TS:ssa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Turun Sanomat Oy ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

11. Asiakasviestintä

<

Tilatessaan Turun Sanomat tai muun Turun Sanomien tuotteen kuten uutiskirjeen, asiakas hyväksyy, että hänelle voidaan lähettää asiakasviestintää, kuten tietoa tilaajaeduista, tilauksen sisällöstä ja päättymisestä. Asiakasviestintää tehdään suorapostituksella, puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä ja määrä pidetään kohtuullisena. Tilaaja voi kieltää asiakasviestinnän reagoimalla kieltomahdollisuuteen ko. kanavassa tai ottamalla erikseen yhteyttä asiakaspalveluun. Tilaussopimuksen umpeuduttua Turun Sanomat voi jatkaa viestinnän kohdentamista oikeutettuun etuun vedoten seuraavat 48 kk.

Turun Sanomat tiedottaa asiakkaita tilausasioihin liittyvistä olennaisista asioista, esimerkiksi laskutukseen ja jakeluun liittyen. Näissä tapauksissa Turun Sanomat on yhteydessä asiakkaaseen, vaikka asiakas olisi kieltänyt sähköisen asiakasviestinnän.

12. Tietosuoja

<

Turun Sanomien tilaajat ovat TS-Yhtymän asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Turun Sanomat Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten tietosuojalain ja -asetuksen mukaisesti. Tällaisia perusteltuja käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Turun Sanomien asiakaspalveluun.

Asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Turun Sanomien väliset puhelut saatetaan tallentaa asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Tietosuojaan liittyvät asiat on kuvattu tarkemmin Turun Sanomien tietosuojaselosteessa.

13. Riitatilanteet

<

Mikäli tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, tilaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tilaajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Turun Sanomien tilausehdot 24.8.2022 alkaen. Päivitetty irtisanomiseen, etämyyntiin ja jakelun palvelutasoon liittyviä kohtia.