Kuluttajailmoitusehdot

Näitä ilmoitusehtoja sovelletaan silloin, kun kuluttajailmoittaja (jäljempänä ”asiakas”) ostaa Turun Sanomat Oy:n (jäljempänä ”Turun Sanomat”) kuluttajailmoituksen (”ilmoitus”) esimerkiksi Iloisiin uutisiin, Jokamiehen markkinoille, kuolinilmoituksiin tai muihin luokiteltuihin ilmoituksiin.

1. Ilmoitustilavaraukset

<

Ilmoitus voidaan varata verkkosivustolla itsepalvelussa tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Varaus ja aineiston toimitus tulee tehdä julkaisua edeltävänä arkipäivänä klo 10 mennessä. Aikataulut koskevat myös aiemmin lähetettyjen ilmoitusaineistojen muutoksia. Valittavissa olevat julkaisupäivät vaihtelevat ja ne voi tarkistaa verkkopalvelusta tai asiakaspalvelusta.

2. Peruutusehdot ja muutokset

<

Ilmoituksen peruutus on tehtävä julkaisua edeltävänä arkipäivänä klo 10 mennessä. Mikäli peruutus tehdään varausaikataulujen rajoissa, ilmoitusmaksua ei veloiteta. Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen tai aineistoa ei toimiteta julkaistavaksi, veloitetaan varatun ilmoitustilan nettohinta.

Ilmoituksen voi perua olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

3. Maksuehdot ja asiakkaan maksuvelvollisuus

<

Ilmoitusta koskevan laskun voi maksaa varaustavasta riippuen yleisimmillä maksutavoilla (lasku, yleisimmät pankkikortit, verkkopankki tai käteinen). Asiakkaan tulee maksaa ilmoituslaskunsa eräpäivään mennessä.

Laskutettavissa ilmoituksissa Turun Sanomat vaatii yrityksiltä, yhdistyksiltä, seuroilta ja muilta vastaavilta ilmoittajilta y-tunnuksen. Kuolinilmoituksissa ja osanottokiitoksissa edellytämme ilmoituksen jättäneen asiakkaan henkilötunnusta. Näissä tapauksissa ilmoituksen jättäjä vastaa ilmoituksen maksamisesta, mikäli kuolinpesä on varaton.

Turun Sanomilla on oikeus periä viivästyneestä maksusta korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Turun Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Asiakas vastaa tällöin perintätoimiston yleisesti käytössä olevista kuluista.

Turun Sanomat voi myös edellyttää asiakkaalta käteis- tai ennakkomaksua tai muuta vakuutta. Asiakaskohtaiset neuvottelut käydään ennen ilmoitusten julkaisua.

4. Ilmoitushinnat

<

Ilmoituksen hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja vaihtelee muun muassa ilmoituspäivän, osaston ja Ilmoituksen koon mukaan.

Laista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia.

Kuluttajailmoitushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

5. Ilmoitusten julkaiseminen

<

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan ilmoitukselle varattuna julkaisupäivänä.

Turun Sanomat pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa ilmoitus tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista tai muista erityisistä syistä. Turun Sanomilla ei ole velvollisuutta julkaista ilmoitusta, joka sen oman harkinnan mukaan aiheuttaa haittaa sille tai kolmannelle osapuolelle tai on soveltuvan lainsäädännön tai hyvän tavan vastainen.

Mikäli Ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, Turun Sanomat ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Turun Sanomien vastuu Ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu Ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Turun Sanomat ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta Ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä Ilmoituksen mainosarvoa.

Turun Sanomat ei vastaa Ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu sille toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta Ilmoituksesta tai virheestä, joka käy ilmi asiakkaalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.

6. Huomautukset ja reklamaatiot

<

Koska mahdollisten virhetilanteiden nopea selvittämien on asiakkaan edun mukaista, suosittelemme tekemään ilmoituksia koskevat huomautukset ja reklamaatiot seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisupäivästä. Samoin ilmoituslaskuja koskevat huomautukset ja reklamaatiot on suositeltavaa tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Asiakkaalla on kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan mahdollista reklamoida virheestä kahden kuukauden sisällä virheestä.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluun.

7. Mainontaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeet

<

Turun Sanomat noudattaa ja soveltaa mainontaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja on sitoutunut Julkisen sanan ja mainonnan eettisen neuvoston ohjeisiin.

8. Tietosuoja

<

Turun Sanomat noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. Turun Sanomien tietuojaseloste on luettavissa verkossa tai asiakaspalvelussa.

9. Erimielisyyksien ratkaisu

<

Turun Sanomien ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.